unite 0
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 6957 visits
serwiszglossie
 

 

Unite 0

s’achever skończyć się

aligner ustawiać w szereg

concéder przyznawać, powierzać

conserver zachować, utrzymać

considérer comme uważać za, oceniać jako

construire budować

dater sięgać

déchirer rozdzierać

éclater wybuchać, rozpoczynać się

édifier wznosić, budować

enterrer grzebać

entourer otaczać

envahir najeżdżać

fuir uciekać, umykać

gouverner rządzić, panować

marquer znaczyć, mieć wagę

occuper zajmować

protéger chronić

rassembler gromadzić

reconnaître odnajdować, rozpoznać

repousser odpychać, odpierać

résister stawiać opór

se retirer wycofać się

sacrer koronować

sculpter rzeźbić

signer podpisać

se succéder następować po sobie

tenter de usiłować, próbować

tuer zabijać

 

abbaye f  opactwo

avancée f występ, najazd

chasse f polowanie

commandement m rozkaz, dowództwo, przykazanie

cour f dwór

croisade f wyprawa krzyżowa

culte m  cześć, wyznanie

défaite f porażka, przegrana, klęska

développement m rozwój

empereur m cesarz

famine f głód

guerre f wojna

incursion f wtargnięcie, najazd

laïcité f świeckość

mémoire f pamięć

mobilier m

mystère m sekret, tajemnica

pas m krok

pavillon m dom jednorodzinny

peste f dżuma

prière f modlitwa

prison f więzienie

privilège m przywilej

recueillement m skupienie, kontemplacja

règne m panowanie

secours m pomoc

siège m siedziba, oblężenie

signification f znaczenie

soldat m żołnierz

souvenir m wspomnienie, pamiątka

troupe f gromada, oddział, wojsko

vaincu m pokonany, zwyciężony

 

blessé ranny

fragile kruchy, delikatny

immense ogromny

miné zniszczony

réduit zmniejszony

 

au début de na początku

considérablement  znacznie

durant podczas

en vain na próżno, nadaremnie

 

 

 
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 6957 visits