| modyf: 2016-01-29, 15:12 | 16433 visits
serwiszglossie

Conditionnel Présent

 

          Conditionnel, czyli tryb warunkowy, polega na przedstawieniu czynności, które prawdopodobnie zdarzą się w rzeczywistości pod spełnionym warunkiem.

         

Tworzenie

          Czas conditionnel présent tworzy się przez dodanie do tematu czasu Futur Simple końcówek zapożyczonych od czasu Imparfait.

 

Je ... -ais                                      Nous ... -ions

Tu ... -ais                                     Vous ... -iez

Il, elle, on ... -ait                         Ils, elles ... -aient

 

          Przy tworzeniu tematów należy kierować się tymi samymi zasadami jak przy czasie Futur Simple. Tematem czasownika jest jego bezokolicznik.

 

I grupa czasowników – regularne zakończone na -er

l        préférer - woleć

Je préférerais                Nous préférerions

Tu préférerais                Vous préféreriez

Il préférerait                  Ils préféreraient

l        regarder - oglądać

          Je regarderais                Nous regarderions

Tu regarderais               Vous regarderiez

          Il regarderait                 Ils regarderaient

 

II grupa czasowników – regularne zakończone na -ir

l        finir - kończyć

Je finirais                      Nous finirions

Tu finirais                     Vous finiriez

Il finirait                        Ils finiraient

 

czasowniki zakończone na -re: (odrzucamy jedynie -e)

l        prendre – brać

 Je prendrais                   Nous prendrions

 Tu prendrais                   Vous prendriez

 Il prendrait                     Ils prendraient

 

czasowniki nieregularne:

l        avoir – (mieć) - aur-

l        aller – (iść) - ir-

l        être – (być) - ser-

l        faire – (robić) - fer-

l        pouvoir – (móc) – pourr

l        venir – (przychodzić) – viendr-

l        vouloir – (chcieć) – voudr-

l        envoyer – (wysyłać) – enverr-

l        tutoyer – (zwracać się per ty) – tutoier-

l        accueillir – (przyjmować w gościnę) – accueiller-

l        courir – (biegać) – courr-

l        devoir – (musieć) – devr-

l        mourir – (umrzeć) – mourr-

l        tenir – (trzymać) – tiendr-

l        obtenir – (otrzymać) – obtiendr-

l        savoir – (wiedzieć) – saur-

l        voir – (widzieć) – verr-

 

Negacja oraz pytania

         

          Negację, czyli formę przeczącą, tworzy się według typowych zasad:

 

 osoba + ne + czasownik odmieniony w conditionnel présent + pas

Przykład:

l        Tu ne voudrais pas finir cette lettre aujourd'hui.- dziś nie chciałbyś skończyć tego listu.

         

          Pytania podlegają również typowym zasadom. Można tworzyć je poprzez inwersję (szyk przestawny), bądź wykorzystujemy normalny szyk zdania.

 

Przykład:

l        Qu'est-ce que tu voudrais faire aprés? - co chciałbyś robić potem?

l        Pourrais -tu me donner l'adresse de Monique? - mógłbyś mi dać adres Moniki?

l        Tu voudrais finir cette lettre aujourd'hui? - chciałbyś skończyć ten list dziasiaj?

 

Zastosowanie czasu

 

l        przypuszczenia -

                   Il viendrait peut être ce soir. - Być może przyjdę dziś wieczorem.

l        forma grzecznościowa -

                   Je voudrais vous pardonner. - chciałbym Pana/Panią przeprosić.

l        życzenia, wola -

J'aimerais du café. - chciałbym wypić kawę.

 

 

 
do g�ry | utworzy�: | modyf: 2016-01-29, 15:12 | 16433 visits