station 5 i 6
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 12819 visits
serwiszglossie
downloads
 

 

stacja 5 i 6

accrocher zaczepiać, zawieszać

adresser kierować do

amener przyprowadzać

apporter przynosić

avertir powiadamiać, uprzedzać

avoir envie de mieć ochotę

avoir le temps de mieć czas

confirmer potwierdzać

couper ciąć, ścinać

croire wierzyć, uważać

demander pytać, prosić

esperer mieć nadzieję

être d’accord zgadzać się

faire confiance à ufać komuś

faire les magasins=faire les courses=faire les achats robić zakupy

garder opiekować się, pilnować

mettre de l’ambiance wprowadzać miły nastrój

oublier zapomnieć

penser myśleć

rater przegapić

refuser odmawiać

regretter żałować

se dépêcher śpieszyć się

s’occuper de zajmować się

se tromper mylić się

transmettre  przesyłać, przekazywać


d’abord najpierw

dignement godnie

malheureusement niestety, na nieszczęście

quant à co do, jeśli chodzi o


cher chère drogi

difficile trudny

émouvant/-e wzruszający

facile łatwy

fou folle szalony

gratuit gratuite darmowy

majeur/-e pełnoletni

mémorable pamiętny

moche  brzydki

prochain prochaine następny, przyszły

sûr sûre pewny, bezpieczny


aube f świt, brzask

bonheur m szczęscie

cadeau m prezent

confirmation f potwierdzenie

endroit m miejsce

époux m małżonek épouse f małżonka

événement m wydarzenie

félicitations f pl gratulacje

fiançailles f pl zaręczyny

fiancé m narzeczony

parcours m trasa do przebycia

refuge m schronienie, schronisko

voeu m życzenie


motus et bouche cousue buzia na kłódkę


ça te / vous dit de

ça te / vous va de

ça ne me dit rien

désolé ce n’est pas possible

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 12819 visits