station 2,3,4
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 14136 visits
serwiszglossie
downloads
 

 

Station 2, 3, 4

 

avoir mal à mieć ból, boleć

craquer rozpływać się z zachwytu

enfermer zamykać, więzić

enregistrer nagrywać, zapisywać dokument

déménager przeprowadzać się

détruire détruit niszczyć

graver  nagrywać na płycie graveur m nagrywarka

imprimer drukować imprimante f drukarka

insérer umieszczać, wprowadzać

prévoir prévu przewidzieć

provoquer powodować

rédiger  redagować

renoncer à rezygnować

s’approcher zbliżać się

se baigner kąpać się

scanner skanować

se connecter à podłączać się do

s’initier à stawiać pierwsze kroki

submerger zalewać, zatapiać

télécharger pobierać z internetu

utiliser używać

 

complètement całkowicie

mieux  lepiej

plein de dużo

selon według

seulement tylko

surtout zwłaszcza

toujours zawsze

 

balade f spacer

bateau m statek

bouton m przycisk

brouillard m mgła

cadeau m prezent

cellule f cela, komórka

cerf-volant m latawiec

chemin m droga

clavier m klawiatura

clé f USB pendrive

connexion f internet dostęp, podłączenie do internetu

emploi m

écran m monitor

épices f pl przyprawy

farniente m lenistwo

fichier m folder

jambe f noga

logiciel m oprogramowanie

mot m de passe hasło

marché m rynek, bazar

moteur m de recherche wyszukiwarka internetowa

nouvelle f nowina, wiadomość

ombre f cień

planche f à voile windsurfing

prisonnier m więzień

provision f zapasy

robe f sukienka

sommet m szczyt

souris f mysz

survivant m osoba, która przeżyła np. katastrofę

terre f ziemia

tremblement m de terre trzęsienie ziemi

trésor m skarb

truc m rzecz, coś

 

appétissant -e smaczny

beau bel belle piękny

enneigé -e zaśnieżony

étonnant -e zadziwiający

gros grosse gruby

long longue długi

mauvais -e zły

merveilleux merveilleuse cudowny

nouveau nouvel nouvelle nowy

nuageux -euse pochmurny

plein -e pełny pełny

pluvieux pluvieuse deszczowy

rassuré -e spokojny

terrible straszny, okropny

vieux vieil vieille stary

violent -e gwałtowny

 

avoir une pêche d’enfer mieć swietną formę

utiliser  un indice de protection élevé używać wysokich filtrów ochronnych

Quel temps fait-il? Jaka jest pogoda?

il gèle jest mróz

il grêle pada grad

il neige pada śnieg

il pleut pada deszcz

il fait beau jest ładnie

il fait mauvais jest brzydko

il fait chaud jest ciepło

il fait froid jest zimno

il y a du vent wieje wiatr

il y a du soleil świeci słońce

il y a des nuages

il y a du brouillard jest mgła

ciel m niebo

débordement m wylanie, wystąpienie z brzegów déborder

décharge f wyładowanie

éclair m błyskawica

éclaircie f przejaśnienie

éruption f wybuch wulkanu

foudre f piorun

inondation f powódź innonder zalewać

nuage m chmura

onde f fala

orage m burza

séisme m trzęsienie  ziemi

tempête f nawałnica, sztorm

tonnerre m grzmot

tornade f tornado


 
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 14136 visits