IMPARFAIT
      | modyf: p.prof. Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 20939 visits
serwiszglossie
downloads

 

L’IMPARFAIT

Czas L’Imaprfait jest czasem przeszłym mówiącym o czynnościach rozpatrywanych nie jako zdarzenia, ale jako tło zdarzeń. Czas ten jest również używany do opisu czynności, które trwały jakiś czas, ale nie wiemy, kiedy się rozpoczęły i kiedy zakończyły. Jest także stosowany w pewnych sytuacjach do opisu czynności ciągłej, równoczesnej do innej czynności wyrażonej czasem dokonanym np.: passe compose. L’Imparfait jest ponadto stosowany do wyrażenia życzenia lub propozycji, a także w powtarzających się regularnie czynnościach. Aby wyrazić czas trwania danej czynności., L'IMPARFAIT jest używany ze zwrotem pendant que oraz ze słowem depuis.

pendant que

podczas kiedy, w czasie kiedy

Pendant que je dormais il faisait le ménage

W czasie kiedy spałem, on sprzątał

depuis

od ( jakiegoś czasu)

Je l'attendais depuis deux heures

Czekałem na niego od dwóch godzin.


Czas l'imparfait tworzymy dodając do tematu pierwszej osoby liczby mnogiej ( NOUS) następujące końcówki:

osoba

Singulier
(liczba pojedyncza)

Pluriel
(liczba mnoga)

1 osoba

je -AIS

nous -IONS

2 osoba

tu -AIS

vous -IEZ

3 osoba

il/elle/on  -AIT

ils/elles -AIENTJedynym czasownikiem z nieregularną odmianą jest czasownik ÊTRE - być

osoba

Singulier
(liczba pojedyncza)

Pluriel
(liczba mnoga)

1 osoba

j'étais

nous étions

2 osoba

tu étais

vous étiez

3 osoba

il/elle/on était

ils/elles étaient

 

Formy przecząca i pytająca tworzone są analogicznie do innych form prostych. (np. tak jak w czasie présent, futur simple itd).

 Wzór odmiany czasowników wszystkich grup.:
1. I grupa czasowników zakończonych na (-ER)
    ARRIVER – przyjść/przyjechać, temat: nous arrivons 

osoba

Singulier
(liczba pojedyncza)

Pluriel
(liczba mnoga)

1 osoba

je arrivais

nous arrivions

2 osoba

tu arrivais

vous arriviez

3 osoba

il/elle/on arrivait

ils/elles arrivaient2. II grupa czasowników zakończonych na (-IR)
    FINIR - kończyć, temat: nous finissons


osoba

Singulier
(liczba pojedyncza)

Pluriel
(liczba mnoga)

1 osoba

je finissais

nous finissions

2 osoba

tu finissais

vous finissiez

3 osoba

il/elle/on finissait

ils/elles finissaient3. III grupa czasowników zakończonych na (-RE, - OIR)
    LIRE - czytać, temat: nous lisons 

 

osoba

Singulier
(liczba pojedyncza)

Pluriel
(liczba mnoga)

1 osoba

je lisais

nous lisions

2 osoba

tu lisais

vous lisiez

3 osoba

il/elle/on lisait

ils/elles lisaient4. czasowniki zwrotne
    SE LAVER - myć się, temat: nous nous lavons 

 

osoba

Singulier
(liczba pojedyncza)

Pluriel
(liczba mnoga)

1 osoba

je me lavais

nous nous lavions

2 osoba

tu te lavais

vous vous laviez

3 osoba

il/elle/on se lavait

ils/elles se lavaient

 

Przykłady:

Nous habitions dans une petite maison.

Mieszkaliśmy w małym domku

Il faisait beau ce jour-là.

Tego dnia była ładna pogoda.

Si on allait en ville ce soir?

A może byśmy poszli do miasta dziś wieczorem?

Mon père était ouvrier.

Mój ojciec był robotnikiem.

Les enfants allaient à l'école tous ensemble.

Dzieci razem chodziły do szkoły.

Tu allumais le feu tous les matins.

Każdego ranka rozpalałeś ogień

Ils regardaient souvent leurs photos.

Często oglądali zdjęcia. 

Je faisais mes devoirs avec plaisir.

Odrabiałam moje prace domowe z przyjemnością.

Nous nous couchions de bonne heure.

Wcześnie kładliśmy się spać.

Il marchait lentement vers la maison.

Szedł powoli w kierunku domu.

Nous venions souvent à st1 />Paris.

Często przyjeżdżaliśmy do Paryża.

Chaque fois,  Madeleine disait la même chose.

Za każdym razem Magdalena mówiła o tym samym.

Ils faisaient du ski tous les hivers.

Każdej zimy jeździli na nartach

J'étais toujours en retard.

Zawsze byłam spóźniona.

Il n'allait pas souvent au cinéma.

Nie chodził często do kina.

Tu buvais beaucoup d'eau.

Piłeś dużo wody.

Chaque dimanche, on se réveillait à midi.

Każdej niedzieli budziliśmy się w południe.

Elle ne voulait pas visiter ce musée.

Nie chciała zwiedzić tego muzeum.

 

 

 

Opracował: Mateusz Szerechan

w oparciu o stronę www.ang.pl
do g�ry | utworzy�: Dawid Bielawski | modyf: p.prof. Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 20939 visits