stacja 17 -18
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15634 visits
serwiszglossie
downloads
 

 aider pomagać

annoncer ogłaszać, zapowiadać

avoir le temps de mieć czas na

bavarder rozmawiać, plotkować

cesser  przestawać

circuler kursować

composter kasować

contrôler sprawdzać

descendre du train wysiadać z pociągu

fumer palić papierosy

insister nalegać

monter dans le train wsiadać do pociągu

oublier  zapominać

partir wyjeżdżać

pleurer płakać

prendre une correspondance przesiadać się

prévoir prévu przewidzieć

rembourser zwracać pieniądze

renoncer à rezygnować z

réserver rezerwować

se baigner kąpać się

se disputer kłócić się

se fiancer zaręczyć się

se marier pobrać się

se quitter rozstawać się

tomber amoureux de zakochać się w

 

aller-retour m bilet w dwie strony

aller m simple bilet w jedną stronę

amende f mandat

arrivée f przyjazd, przybycie

attente f oczekiwanie

chariot m wózek np. na bagaż

compartiment m przedział

composteur m kasownik

contrôleur m kontroler

correspondance f przesiadka

départ m wyjazd, odjazd

guichet m okienko

haut-parleur m głośnik

journée f dzień

matinée f poranek

panneau m d’affichage tablica z rozkładem jazdy pociągów, samolotów

passager m pasażer

provenance f pochodzenie

quai m peron

randonnée f rajd, wycieczka

remboursement m zwrot pieniędzy

réunion f zebranie

sac m torba

salle f d’attente poczekalnia

train m direct bezpośredni pociąg

valise f walizka

voie f tor

voiture f fumeurs wagon dla palących

voyageur m podróżny

 

directement bezpośrednio

uniquement jedynie, wyłącznie

 

absurde m f absurdalny

agréable m f przyjemny

bondé bondée przepełniony

désagréable m f nieprzyjemny

difficile m f trudny

facile m f łatwy

impossible m f niemożliwy

injuste m f niesprawiedliwy

insupportable m f nieznośny

inutile m f niepotrzebny

léger légère lekki

lourd lourde ciężki

possible m f możliwy

prudent prudente ostrożny

 

avant de zanim, przed

il est dangereux de jest niebezpieczne

il est interdit de jest zakazane

 

après-demain pojutrze

aujourd’hui dzisiaj

avant-hier przedwczoraj

dans une semaine za tydzień

dans un mois za miesiąc

dans une année za rok

demain jutro

hier wczoraj

il y a une semaine  tydzień temu

il y a deux jours dwa dni temu

la semaine dernière w zeszłym tygodniu

le mois dernier w zeszłym miesiącu
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15634 visits