station civilisation
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 14646 visits
serwiszglossie
downloads
 
 

« Sur les mers .... »


 

Quand kiedy
Accident m wypadek
Aviateur m/aviatrice f lotnik
Exploit m wyczyn
Ile f wyspa
Jour m dzień
Mois m miesiąc
Navigation f żeglarstwo
Navigateur m/navigatrice f żeglarz
Passion f pasja
Qualité f cecha, zaleta
Rame f  wiosło
Semaine f  tydzień
Tour du monde m podróż dookoła świata
Traversée f  rejs
Voile f żagiel
Voyage m podróż
 
Après po
En solitaire w pojedynkę
Mais ale
Pour dla, aby
Tard późno
Plus tard później
Près de blisko
Toujours zawsze
Vers około, w stronę
 
Audacieux/audacieuse śmiały
Courageux/courageuse odważny
Fort/forte silny
Fragile kruchy
Né/née urodzony
Seul/seule sam
 
Abandonner porzucać
Affronter stawiać czoła
Aller iść, jechać
Arriver przybywać
Avoir peur de bać się
Commencer zaczynać
Continuer kontynuować
Durer trwać
Effectuer wykonywać
Naviguer żeglować
Passer spędzać, przejeżdżać
S’attaquer à zabierać się do czegoś
Terminer kończyć
Traverser przepływać

„Titeuf”
Adolescent m natolatek
Adulte m f  dorosły  
Aventure f przygoda
Bande dessinnée f
Copain m/copine f kolega
Dessinateur m rysownik
École f szkoła
Forme f kształt
Journaliste m i f dziennikarz
Langue f język
Livre m książka
Oeuf m jajko
Pays m kraj
Personnage m postać
Star f gwiazda
Tête f głowa
 
Même nawet
Pourquoi dlaczego
Parce que ponieważ
Pas seulement nie tylko
Tout le monde wszyscy
Vraiment naprawdę
 
Dessiner rysować
Exister  istnieć
Interviewer przeprowadzać wywiad
Raconter opowiadać
Regarder oglądać
Rester zostawać
Célèbre słynny
Connu/connue znany
Modeste skromny
Petit/petite mały
Possible możliwy
Vrai/vraie prawdziwy
 
« Kamini... »
Adolescence f wiek nastoletni
Campagne f wieś
Carte f mapa
Chanson f  piosenka
Disque m płyta
Enfance f dzieciństwo
Humour m humor
Maison f  dom
Maison de disques wytwórnia płytowa
Médecin m lekarz
Particularité f wyjątkowość
Succès m sukces
Titre m tytuł
Vache f krowa
 
Chercher szukać
Diffuser nadawać
Enregistrer nagrywać
Inviter zapraszać
Raconter opowiadać
Refuser odmawiać
Tourner kręcić
Trouver znajdować  
 
Blanc/blanche biały
Campagnard/campagnarde wiejski
Immédiat/immédiate natychmiastowy
Noir/noire czarny
Originaire pochodzący
Triste smutny
 
Grâce à dzięki
Moins de mniej
Plus de więcej
 

C’est la première fois po raz pierwszy  
do g�ry | utworzy�: p.prof. Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 14646 visits