FUTUR SIMPLE
      | modyf: Ewelina Story 2019-01-14, 09:22 | 22981 visits
serwiszglossie

Futur Simple

 

          Czas przyszły prosty Futur Simple służy do wyrażania czynności przyszłej: bliższej i dalszej, często niedokonanej, co do której nie zawsze mamy pewność, że się zrealizuje. Futur Simple używamy często po wyrażeniach czasowych takich jak: quand, lorsque (kiedy), dès que (w momencie kiedy), aussitôt que ( jak tylko), jeśli dana czynność będzie wykonywana w przyszłości. Polskim odpowiednikiem jest: będę robił, będę spał, będę uczył się itd. Przykłady:

l        Je visiterai Cracovie. - Ja będę zwiedzał Kraków.

l        Tu écouteras de la musique. - Ty będziesz słuchał muzyki.

l        Alors, tu viendras avec moi au musée? - Czy pójdziesz ze mną do muzeum?

 

Tworzenie czasu

 

KOŃCÓWKI   

          Do odpowiedniego tematu należy dodać końcówkę. Końcówki czasu przyszłego dla wszystkich czasowników, niezależnie od koniugacji, są takie same:

 

Je ... -ai                                       Nous ... -ons

Tu ... -as                                      Vous ... -ez

Il, elle, on ... -a                            Ils, elles ... -ont

 

Końcówki te zostałym zapożyczone od czasu teraźniejszego czasownik avoir.

 

TEMAT

          W większości czasowników, aby utworzyć temat czasu przyszłego, używa się ich bezokoliczników.

l        I grupa czasowników – regularne zakończone na -er

Rester – zostać, pozostać

Je resterai                      Nous resterons

Tu resteras                    Vous restesez

Il restera                        Ils resteront

Manger - jeść

Je mangerai                   Nous mangerons

Tu mangeras                  Vous mangerez

Il mangera                     Ils mangeront

Regarder - oglądać

Je regarderai                 Nous regarderons

Tu regarderas                 Vous regarderez

Il regardera                    Ils regarderont

l        II grupa czasowników – regularne zakończone na -ir

Finir - kończyć

Je finirai                        Nous finirons

Tu finiras                      Vous finirez

Il finira                          Ils finiront

Dormir - spać

        Je dormirai                    Nous dormirons

Tu dormiras                   Vous dormirez

         Il dormira                      Ils dormiront

l        czasowniki zakończone na -re: w tym przypadku odrzucamy jedynie -e.

Prendre – brać

Je prendrai                    Nous prendrons

Tu prendras                    Vous prendrez

Il prendra                       Ils prendront

Dire – mówić

          Je dirai                          Nous dirons

Tu diras                         Vous direz

Il dira                             Ils diront

l        czasowniki nieregularne - są to poniższe tematy:

avoir – (mieć) - aur-

aller – (iść) - ir-

être – (być) - ser-

faire – (robić) - fer-

pouvoir – (móc) – pourr

venir – (przychodzić) – viendr-

vouloir – (chcieć) – voudr-

envoyer – (wysyłać) – enverr-

tutoyer – (zwracać się per ty) – tutoier-

accueillir – (przyjmować w gościnę) – accueiller-

courir – (biegać) – courr-

devoir – (musieć) – devr-

mourir – (umrzeć) – mourr-

tenir – (trzymać) – tiendr-

obtenir – (otrzymać) – obtiendr-

savoir – (wiedzieć) – saur-

voir – (widzieć) – verr-

*pleuvoir – (padać) – il pleuvra – czasownik bezosobowy – tylko trzecia os. l. poj.

*falloir – (być koniecznym) – il faudra – czasownik bezosobowy – tylko trzecia os. l. poj.

 

 

Opracowala Agnieszka Majewska 

 
do g�ry | utworzy�: Dawid Bielawski | modyf: Ewelina Story 2019-01-14, 09:22 | 22981 visits