tematy imparfait
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15023 visits
serwiszglossie
 

 

Aller all – iść

Apprendre appren – uczyć się

Attendre attend - czekać

Avoir av  – mieć

Boire buv pić

Choisir choisiss wybierać

Commencer commenç – zaczynać

Comprendre compren – rozumieć

Connaitre connaiss znać

Découvrir découvr odkryć

Descendre descend schodzić

Devenir deven – stawać się, zostawać

Devoir dev  – musieć

Dire dis – mówić

Dormir dorm – spać

Ecrire écriv - pisać

Entendre entend – słyszeć

Etre ét  – być

Faire fais  – robić

Finir finiss – kończyć

Lire lis czytać

Manger mange  – jeść

Mettre mett – kłaść

Offrir offr - ofiarować

Obtenir obten otrzymywać

Partir part – wyjeżdać

Promettre promett - obiecywać

Permettre permett – pozwalać na

Prendre pren – brać

Pouvoir pouv – móc

Recevoir recev – otrzymać

Répondre répond odpowiadać

Savoir sav – wiedzieć, potrafić

Sortir sort wychodzić

Venir ven – przychodzić, przybywać

Vivre viv – żyć

Voir voy – widzieć

Vouloir voul – chcieć

il faut il fallait trzeba jest konieczne

il pleut il pleuvait pada deszcz

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 15023 visits