Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE
 

PROJEKTY AKTUALNE

 

 

 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


start / PEDAGOG / PEDAGOG
serwis w tej chwili ogląda 6 osób
PEDAGOG
   | modyf: Ewelina Story 2020-02-29, 08:35 | 659 odsłon
serwiszglossie

 "WYCHOWANIE - to odkrywanie w dziecku tego co dobre, i stwarzanie mu takich warunków, aby  to dobro mogło się rozwijać." 

 

 pedagog szkolny

mgr Małgorzata Kuzia

DO ZADAŃ PEDAGOGA NELEŻY:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowia i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwośc, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe kwalifikacje pedagoga

  • trener grupowych warsztatów psychologicznych
  • terapeuta zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  • edukator profilaktyki HIV/AIDS
  • edukator szkoły dla rodziców i wychowawców
  • terapeuta TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopień)
  • psycholog

Godziny pracy

poniedziałek             10.30 - 15.30

wtorek - czwartek       9.30 - 14.30

piątek                        9.30 - 11.30 

 

 

 

97,63 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2019r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY